Know How

Efektívnosť procesov a úspory na strane klienta sú na prvom mieste priorít EBE. Produkty a služby sú zamerané na vnútrofiremné informačné zdroje a procesy s nimi spojené.

Hlavné technologické riešenia, ktoré naša spoločnosť používa sú predovšetkým:
- rodina MiddleWare produktov spoločnosti IBM - Lotus Notes/Domino, Tivoli, WebSphere a DB2.
- Oracle
- .NET

Spoločnosť EBE ponúka svojim klientom najmä:

PMS (Project managment system)

 • Project Management System je aplikácia pre správu ICT projektových zámerov a ICT projektov.
 • Je spracovaná na základe analýzy a špecifikácie požiadaviek cieľových užívateľov.
 • Umožňuje minimalizovať náklady s riadením projektových zámerov a zaistiť skutočne efektívne hodnotenie a posudzovanie takýchto zámerov.
 • Systém zvyšuje transparentnosť verejných zakáziek a obhájiteľnosť výdavkov verejného rozpočtu.
 • Je určená primárne pre zamestnancov inštitúcií verejnej správy, ktorí sa účastnia procesov, súvisiacich s riadením ICT projektových zámerov a projektov.
 • Aplikácia slúži predovšetkým pre zadávanie a sledovanie stavu daného zámeru alebo projektu, pre uchovávanie príslušných dokumentov, ktoré sa k danému zámeru, alebo projektu vzťahujú, a k uchovávaniu ďalších informácií o zámere alebo projekte (možnosť voľne nadefinovať prostredníctvom metadát - napr. pre finančné zaistenie, plánovanú doba trvania a pod.)

  Produktový list vo formáte PDF

Redakčný systém EBE
 • Klasický CMS systém pre správu obsahu webovskej prezentácie bežiacej na platforme IBM - Lotus Notes / Domino, Tivoli.
 • Dokument (stránku) je možné na prianie editovať v reálnom čase a ihneď kontrolovať na webe, prípadne voliť dobu zobrazenia od – do.
 • Vkladať je možné bežný naformátovaný text bez znalosti html jazyka, vkladanie príloh (súbory všetkých typov) je jednoduché.
 • Prehľadná správa odkazov medzi jednotlivými stránkami, automatické procesy nad odkazmi pri úprave jednotlivých uverejnených stránok.
 • Prehľady stránok podľa ľubovoľných parametrov, napr. podľa nadriadených stránok, dopredu definovaných skupín, podľa pozície v menu a pod.
 • Systém obsahuje nadštandardné vyhľadávanie s veľkým počtom voliteľných parametrov:
    • Podľa definovaných skupín (uprednostnenie niektorej skupiny, vylúčenie skupiny atď.)
    • Dátumu publikovania
    • Relevantnosti
    • Dôležitosti (nastavenie v dokumente)

Systém je možné rozšíriť o:
 • Modul „Rýchle informácie“ – umožňuje uverejniť konkrétnu citlivú informáciu v presne daný čas a zároveň rozposlať túto informáciu príjemcom z dopredu určeného zoznamu
 • Modul „Monitoring“ – vyčerpávajúci prehľad užívateľov, ich IP adries, postupe po stránkach, strávenom čase atď. (s využitím Lotus Notes)
 • Modul „Workflow“ – proces typu workflow nad jednotlivými dokumentmi, priraďovanie prístupových práv jednotlivým užívateľom (s využitím Lotus Notes príp. Lotus Workflow)
 • Zálohovanie dát za pomoci IBM Tivoli Storage Manager (Tivoli riešenie umožňuje dôsledne uplatňovať politiku bezpečnosti a ochrany súkromia a toto riešenie je centrálne administrovaná služba určená k zálohovaniu dát. Tivoli Storage Manager pracuje s architektúrou klient/server, takže všetky procesy môžu byť riadené z jedného centrálneho pracoviska. Pre dlhodobé uchovávanie dát využíva funkcionalitu archívu).

Ďalšie služby:

EBE disponuje vlastnou robustnou infraštruktúrou, ktorú svojim zákazníkom poskytuje formou služby. V rámci celkového firemného know how poskytuje EBE svojim klientom:
 • Audit IT infraštruktúry a návrh firemnej stratégie vrátane optimalizácie nákladov
 • Informačné systémy zamerané na internetové portálové riešenia
 • Viacrozmerné databáze
 • Znalostné systémy
 • Podnikové informačné systémy
 • Groupware
 • Workflow
 • Document management
 • CRM riešenia
 • Learning systémy
 • Zálohovanie pomocou IBM Tivoli Storage Manager
 • Vývoj komplexných riešení na objednávku
EBE © Copyright 2000-2017, všetky práva vyhradené