Kontakty

Kontaktná adresa:

EBE Slovakia, spol. s r.o.
Bajzova 1, 821 08 Bratislava

Telefón: (+420) 323 601 531
Fax: (+420) 323 602 025

IČO: 35718722
E-mail: info@ebe.sk
Internet: www.ebe.sk

Právna doložka

Informácie na stránkach serverov EBE Slovakia, spol. s r.o. (EBE SK) sú určené iba pre osobné využitie návštevníkov týchto serverov. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti EBE SK je zakázané akékoľvek ďalšie publikovanie, prebratie, prezentácia či distribúcia materiálov, alebo častí materiálov, zverejnených na stránkach serverov EBE SK (týka sa všetkých adries doménových mien, na ktorých sú prevádzkované služby spoločnosti EBE SK) a to vrátane šírenia prostredníctvom elektronickej pošty, SMS a iných foriem elektronických správ. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti EBE SK je tiež zakázané zahrnutie týchto materiálov, alebo ich častí, do rámcov, kopírovanie do iných informačných médií v rámci verejných či súkromných sietí a zároveň uchovávanie dát prezentovaných na stránkach serverov EBE SK v akýchkoľvek databázach. Ochranné známky a práva tretích strán uverejnené na stránkach serverov EBE SK sú ochrannými známkami a právami tretích strán. Databázy uverejnené na serveroch EBE SK sú autorským dielom podľa Zákona č. 618/2003 Z.z., v znení noviel, konkrétne § 5, ods. 4, a to v nadväznosti na § 7 toho istého zákona. Spoločnosť EBE SK je v zmysle §§ 72 a nasl. Zákona č. 618/2003 Z.z., v znení noviel autorom databáz uverejnených na serveroch EBE SK.

EBE © Copyright 2000-2017, všetky práva vyhradené