O materskej spoločnosti

Spoločnosť European Business Enterprise, a.s. pôsobí na českom trhu od roku 2000. Na domácej, t.j. českej internetovej scéne obhospodaruje vlastné systémové a databázové riešenie www.statnisprava.cz, ktoré je zdrojom komplexných informácií z verejnej správy v Českej republike.

S ohľadom na vysokú pridanú hodnotu sa toto riešenie stalo v roku 2003 jedným zo základných pilierov Portálu verejnej správy ČR a jeho informačnej časti. Spoločnosť European Business Enterprise, a.s. sa na domácom trhu zároveň podieľala na projekte elektronickej justície prípravou štúdie o jej uskutočniteľnosti v rámci Českej republiky, a je zároveň spolu riešiteľom niekoľkých výskumných projektov s Akadémiou vied ČR.

V súčasnej dobe European Business Enterprise, a.s. zmluvne spolupracuje na rôznych projektoch napr. s Ministerstvom vnútra ČR, Ministerstvom spravodlivosti ČR, Ministerstvom dopravy ČR, Českým štatistickým úradom a pod. Spoločnosť European Business Enterprise, a.s. je na domácom trhu pri realizácií jednotlivých projektov zároveň partnerom takých spoločností ako sú napr.: IBM Česká republika, spol. s r.o., Microsoft s.r.o. (ČR), Telefónica O2 Czech Republic, a.s., atď. European Business Enterprise, a.s. je držiteľom certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001.

Viac informácií nájdete na stránkách www.ebe.cz.


EBE © Copyright 2000-2017, všetky práva vyhradené