www.statnasprava.sk

Portál Statnasprava.skPortál www.statnasprava.sk je klasický CMS systém umožňujúci správu internetového obsahu v reálnom čase. Tvorí ho niekoľko špecializovaných modulov (aplikácií) ako napríklad modul Adresár verejnej správy, umožňujúci iniciovať zmenové work-flow (konanie) nad údajmi a to jednak internými procesmi vo vnútri firmy, jednak formulárom z webu.
Štruktúra portálu www.statnasprava.sk

Adresár verejnej správy

Ucelená aplikácia vytvorená pre redakčnú správu adresára resp. databáz subjektov verejnej správy v súčasnej dobe registrujúce viac než 3500 subjektov vrátane vlastnej aktualizácie údajov.
Aplikácia obsahuje nasledujúce funkcionality:

 • Triedenie podľa regiónu
 • Triedenie podľa druhu
 • Informácie o úrade
 • Odbory úradu
 • Nadriadenosť úradu
 • Pôsobnosť úradu
 • Zmenové konanie
 • Vyhľadávanie v adresári
 • Nový odbor
 • Helpdesk
 • Väzby: číselníky, oblasti verejnej správy, atď.
 • Redakcia

Číselníky

Normalizovaná klasifikácia územných celkov a druhov úradov.
Aplikácia obsahuje nasledujúce funkcionality:
 • Číselník druhov úradov
 • Číselníky území - Kraje, okresy, obce, mestské časti, obecné časti, atď.
 • Vyhľadávanie v číselníkoch území
 • Väzby na Adresár
 • Redakcia číselníkov

Oblasti verejnej správy

Systém pre zobrazovanie utriedených informácií z verejnej správy.
 • Triedenie informácií podľa rezortov
 • Väzby na adresár
 • Redakcia správy obsahu

Vyhľadávanie

Samostatná aplikácia umožňujúca sofistikované vyhľadávanie podľa umiestnenia a tematického zamerania a ďalších voliteľných kritérií:
 • Umožňuje u jednotlivých dátových zdrojov určiť položky k indexovaniu
 • Umožňuje vyhľadávať iba v niektorých databázach portálu

V prípade otázok kontaktujte prosím redakciu portálu www.statnasprava.sk na adrese: info@statnasprava.sk.
EBE © Copyright 2000-2017, všetky práva vyhradené